Towards perfect reactors: gaining full control of chemical transformations at molecular level

L. Ozkan, T. Backx, T. Gerven, Van, A.I. Stankiewicz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards perfect reactors: gaining full control of chemical transformations at molecular level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen