Towards optimization of emulsified consumer products : modeling and optimization of sensory and physicochemical aspects

Arend Dubbelboer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  637 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Meuldijk, Jan, Promotor
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Zondervan, Edwin, Co-Promotor
  Datum van toekenning21 jan 2016
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 21 jan 2016

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit