Towards optimal design of locally resonant acoustic metamaterials

A.O. Krushynska, V. Kouznetsova, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards optimal design of locally resonant acoustic metamaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie