Towards optical beamforming systems on-chip for millimeter wave wireless communications

Alvaro Morales Vicente

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

351 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Tafur Monroy, Idelfonso, Promotor
  • Okonkwo, Chigo M., Co-Promotor
Datum van toekenning7 dec. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5167-5
StatusGepubliceerd - 7 dec. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit