Towards operator-independent fetal heart rate monitoring using Doppler ultrasound

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Mischi, Massimo, Promotor
  • Vullings, Rik, Co-Promotor
  • Kolen, A.F., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning9 jun 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5034-0
StatusGepubliceerd - 9 jun 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit