Towards multifunctional, targeted drug delivery systems using mesoporous silica nanoparticles : opportunities & challenges

J.M. Rosenholm, C. Sahlgren, M. Lindén

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    446 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards multifunctional, targeted drug delivery systems using mesoporous silica nanoparticles : opportunities & challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen