Towards mechanistic understanding and optimization of oxide-supported metals for three-way catalysis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Filot, Ivo A.W., Co-Promotor
Datum van toekenning29 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5114-9
StatusGepubliceerd - 29 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit