Towards LuxTrace: Using solar cells to measure distance indoors

J. Randall, O.D. Amft, G. Tröster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards LuxTrace: Using solar cells to measure distance indoors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen