Towards integrated vehicle system design: electrification of components

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFifteenth Engineering Mechanics Symposium
Plaats van productieLunteren, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit