Towards human cell simulation

Simone Spolaor, Marco Gribaudo, Mauro Iacono, Tomas Kadavy, Zuzana Komínková Oplatková, Giancarlo Mauri, Sabri Pllana, Roman Senkerik, Natalija Stojanovic, Esko Turunen, Adam Viktorin, Salvatore Vitabile, Aleš Zamuda, Marco S. Nobile

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards human cell simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen