Towards Guidelines for Designing Human-in-the-Loop Machine Training Interfaces

A.R. van der Stappen, Mathias Funk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Zoekresultaten