Towards functionalized nanoparticles

G. Billancia, D. Wouters, A.A. Precup, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

12 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)508-509
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume85
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards functionalized nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit