Towards fully optimized BICM transceivers

M.J. Hossain, A. Alvarado, L.L. Szczecinski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards fully optimized BICM transceivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering