Towards experimental characterization of nanoparticle charging in plasmas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Beckers, Job, Promotor
  • Kroesen, Gerrit M.W., Promotor
Datum van toekenning8 feb. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5439-3
StatusGepubliceerd - 8 feb. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit