Towards efficient densely integrated lasers

D. Heiss, A. Higuera Rodriguez, V.M. Dolores Calzadilla, A. Fiore, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards efficient densely integrated lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen