Towards distributed processing of RDF path queries

H. Stuckenschmidt, R. Vdovják, J. Broekstra, G.J.P.M. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-230
TijdschriftInternational Journal of Web Engineering and Technology
Volume2
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit