Towards detailed material deformation patterns in the hypervelocity impacts of laminated plates with smoothed particle hydrodynamics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards detailed material deformation patterns in the hypervelocity impacts of laminated plates with smoothed particle hydrodynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen