Towards defect-free hexagonal SiGe

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Haverkort, Jos E.M., Co-Promotor
  • Verheijen, Marcel A., Co-Promotor
Datum van toekenning19 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5030-2
StatusGepubliceerd - 19 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit

Ren, Y. (2020). Towards defect-free hexagonal SiGe. Technische Universiteit Eindhoven.