Towards data-driven LPV controller synthesis based on frequency response functions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards data-driven LPV controller synthesis based on frequency response functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen