Towards computer assisted cardiac medicine: sensitivity analysis and data assimilation in models of left ventricular mechanics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Bovendeerd, Peter H.M., Co-Promotor
Datum van toekenning13 jan 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5187-3
StatusGepubliceerd - 13 jan 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit