Towards component-based architecting for resource constraint systems

D.K. Hammer, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 4th International Software Architecture Workshop (ISAW-4, Limerick, Ireland, June 4-5, 2000; in conjunction with ICSE2000)
RedacteurenB. Balzer, H. Obbink
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit