Towards compatible repair mortarts for masonry in momuments

R.P.J. van Hees, L. Pel, B. Lubelli

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel5th Int. Symp. on the Conservation of Monuments in the Mediterrenian Basin, Sevilla
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit