Towards closed-loop control in photopolymer-based additive manufacturing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

591 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Etman, L.F.P. (Pascal), Promotor
  • de Jager, Bram, Promotor
Datum van toekenning26 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5129-3
StatusGepubliceerd - 26 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit