Towards best-case response times of real-time tasks under fixed-priority scheduling with preemption thresholds

H.J. Rivera Verduzco, R.J. Bril

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards best-case response times of real-time tasks under fixed-priority scheduling with preemption thresholds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen