Towards automated solutions for predictive monitoring of neonates

Rohan Joshi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1446 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe M.G., Promotor
  • van Huffel, Sabine, Promotor
  • Andriessen, Peter, Co-Promotor
  • van Pul, Carola, Co-Promotor
Datum van toekenning30 aug. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6323-707-9
StatusGepubliceerd - 30 aug. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit