"Towards an ontology of use, design, evolution and the roaming subject in an unstable environment"

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelThe Design History Society Conference 2006, TU Delft, 31 August - 2 September
UitgeverijOxford University Press
Pagina's5-pages.
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit