Towards an international classification for patient safety : the conceptual framework

H. Sherman, G. Castro, M. Fletcher, M. Hatlie, P. Hibbert, R. Jakob, R. Koss, P. Lewalle, J. Loeb, Th. Perneger, W. Runciman, R. Thomson, T.W. Schaaf, van der, M. Virtanen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

136 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards an international classification for patient safety : the conceptual framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen