Towards an efficient generation of linguistic summaries of time series using a degree of focus

J. Kacprzyk, A. Wilbik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 28th North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference -- NAFIPS 2009
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit