Towards ALD-Based MoS2 Field-Effect Transistors

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bol, Ageeth A., Promotor
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
Datum van toekenning21 dec 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5427-0
StatusGepubliceerd - 21 dec 2021

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo 1 year, pdf open access 21-12-2022

Citeer dit