Towards ail-optical logics operating at 1 Tbit/s using a semiconductor optical amplifier

X. Yang, D. Lenstra, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards ail-optical logics operating at 1 Tbit/s using a semiconductor optical amplifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen