Towards advanced operation modes of magnetic and electrostatic confined fusion machines

Maximilian Claus Constantin Messmer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

712 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Jaspers, Roger J.E., Promotor
  • Lopes Cardozo, Niek, Promotor
  • Felici, F.A.A., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4812-5
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit