Towards a smoothed particle hydrodynamics algorithm for shocks through layered materials

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a smoothed particle hydrodynamics algorithm for shocks through layered materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie