Towards a smart learning city

Y. Lu, A.A.J. Berlo, van, H.A.T.W. Meijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a smart learning city'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen