Towards a segmentation of science parks: A typology study on science parks in Europe

W.K.B. Ng (Corresponding author), H.A.J.A. Appel - Meulenbroek, M.M.A.H. Cloodt, T.A. Arentze

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a segmentation of science parks: A typology study on science parks in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen