Towards a robust model for metastable austenitic steel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Originele taal-2Engels
Pagina's2,2-
StatusGepubliceerd - 2006

Bibliografische nota

Building Bridges in Metallurgy : Proceedings of the NMIR Conference, 11-12 December 2006, Noordwijkerhout, The Netherlands (Abstracts and Poster Presentations)

Citeer dit