Towards a rational dynamics of plasmas

R. Benach

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  174 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rietjens, L.H.T., Promotor
  • Müller, I., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning24 mei 1974
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit