Towards a new cib task group healthy human(e) eco-Iogical architecture and building technology design

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2nd International Conference on Detail Design in Architecture, Leeds Metropolitan University
RedacteurenS. Emmitt
Pagina's251-254
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit