Towards a multiscale physiological model of the uterine muscle activity

C. Rabotti, J. Laforet, C. Marque, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 19th Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK), July 19-21, 2012, Brisbane, Australia
Plaats van productieBrisbane
UitgeverijISEK
Pagina's99-99
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit