Towards a more systematic analysis of uncertain user-product interactions in product development: an enhanced user-product interaction framework

Y. Lu, P.H. Ouden, den, A.C. Brombacher, W.H.J.M. Geudens, Herman Hartmann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a more systematic analysis of uncertain user-product interactions in product development: an enhanced user-product interaction framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Zaken en Economie