Towards a model and algorithm management system for vehicle routing and scheduling problems

M. Desrochers, C.V. Jones, J.K. Lenstra, M.W.P. Savelsbergh, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a model and algorithm management system for vehicle routing and scheduling problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Kunst en humaniteit