Towards a mobile health context prediction : sequential pattern mining in multiple streams

M. Hassani, T. Seidl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titel12th IEEE International Conference on Mobile Data Management, MDM 2011, Luleå, Sweden, June 6-9, 2011, Volume 2
Pagina's55-57
Aantal pagina's3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit