Towards a methodology to identify a talent by using psychological cognitive prototyping

Vertaalde titel van de bijdrage: Naar een methode om talent te identificeren door gebruik te maken van een psychologisch cognitieve proto-type

M.H.M. Hammer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Naar een methode om talent te identificeren door gebruik te maken van een psychologisch cognitieve proto-type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen