Towards a mechanism for the Fischer-Tropsch synthesis on Fe(100) using density functional theory

A. Govender

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

445 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a mechanism for the Fischer-Tropsch synthesis on Fe(100) using density functional theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen