Towards a load-bearing tissue-engineered aortic heart valve substitute

C.V.C. Bouten, A. Driessen - Mol, N.J.B. Driessen, S.P. Hoerstrup, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
Titel8th Hilton Head Workshop on Heart Valve Biology and Tissue Engineering
RedacteurenR.M. Nerem
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit