Towards a general stability analysis of process network systems

Leyla Ozkan, B. Erik Ydstie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademic

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a general stability analysis of process network systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen