Towards a Framework for a Domain Specific Open Query Language for Building Information Models

L.A.J. Mazairac, J. Beetz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a Framework for a Domain Specific Open Query Language for Building Information Models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science