Towards a cobalt Fischer-Tropsch synthesis catalyst with enhanced stability : a combined approach

A.M. Saib

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

514 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • van de Loosdrecht, Jan, Co-Promotor
  • Berge, van, P.J., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 feb 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-3017-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit