Towards a chronotopic theory of "place" in place-based education

M.W. Eijck, van, W.-M. Roth

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    38 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards a chronotopic theory of "place" in place-based education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen