Towards 400G and beyond : how to design the next generation of ultra-high capacity transmission systems

D. Borne, van den, V.A.J.M. Sleiffer, M.S. Alfiad, S.L. Jansen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards 400G and beyond : how to design the next generation of ultra-high capacity transmission systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Chemistry