Toward physics education in agreement with the nature of science : grade 9 electricity as a case

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  109 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Eindhoven School of Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • Gravemeijer, Koeno, Promotor
  • Pepin, Birgit E.U., Promotor
  • Bolhuis, S.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Taconis, Ruurd, Co-Promotor
  Datum van toekenning23 jun 2016
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4087-7
  StatusGepubliceerd - 23 jun 2016

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit